Workshop - Tartaletky a Quiche

Během semináře měli účastníci možnost osobně si vyzkoušet:

  • Pečené tartaletky s náplní
  • Tartaletky s krémem za studena
  • Ovocné tartaletky
  • Mini Quiche slané
  • Netradiční zdobení

Všichni účastníci semináře se zapojili do přípravy a výroby tartaletek a quiche. Následně si sami vyzkoušeli předvedené techniky práce při tvorbě jednotlivých výrobků. Zajímavým bodem semináře byly i ukázky netradičního zdobení. V průběhu semináře měli možnost účastníci s lektory konzultovat jednotlivé techniky přípravy. V závěru semináře byl dán prostor na další dotazy účastníků. Kromě nových znalostí a zkušeností si účastníci semináře odnesli sebou i sladkou odměnu v podobě výrobků, které vytvořili v průběhu semináře.

Suroviny pro seminář poskytla firma Fiala – Praha s.r.o., které tímto děkujeme za podporu semináře dodanými surovinami a materiálem.

Poděkování patří i řediteli Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Ing. Ladislavu Smolíkovi za poskytnutí prostor pro uspořádání semináře a podporu aktivit AKC pobočky Šumava.

Na závěr je nutné poděkovat především Evě Sedláčkové učitelce odborných předmětů, její kolegyni Renatě Hanzlíkové za přípravu a samotný hladký průběh semináře. Dále je nutné poděkovat i paní Marcele Rubášové, která zabezpečila servis při podávání oběda. Poděkování patří dále zejména předsedkyni regionální pobočky AKC - Šumava Mirce, Oldovi, Mírovi a Gábině za organizaci celého semináře.