Český kapr 2022

Do soutěže se mohou přihlásit všichni profesionální kuchaři a kuchařky v kategorii SENIOR a žáci a studenti HŠ, SOŠ a SOU včetně nečlenů AKC ČR, jejichž věk v den finále nepřesáhne 23 let (narozeni do 24. 11. 1999) v kategorii JUNIOR. 

Závaznou přihlášku pro danou kategorii je nutné zaslat do 15. 10. 2022 v elektronické podobě na adresu slui@email.cz. 

Propozice najdete v sekci soutěže - https://www.akc.cz/article.php?id=89