SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ A OSLAVA 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ POBOČKY AKC ČR, SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

Kolem desáté hodiny ranní přicházeli v kuchařských a cukrářských rondonech kolegové z oboru, aby se shromáždili před bazilikou a uctili patrona svého cechu. Pak se již vydal průvod kuchařů a cukrářů se svými prapory v doprovodu církevních hodnostářů v čele s otcem Miroslavem Heroldem SJ do prostoru baziliky.

Po zaujmutí míst otec Miroslav Herold přivítal všechny poutníky a pohovořil o příběhu svatého Vavřince, patrona kuchařů a cukrářů. Při mši byla také zmíněna propagátorka české gastronomie Magdalena Dobromila Rettigová a mistr kuchař pan Ladislav Nodl. Byl zde také připomenut David Geisser, kuchař, který byl členem Švýcarské gardy, a jeho kniha "Vatikánská kuchařka", která bude po mši také k dostání.

Celou mši živě přenášela slovenská televize TV Lux.

Na závěr popřál otec Miroslav Herold všem účastníkům pouti hodně zdaru v jejich nelehkém, ale krásném povolání.

Předseda pobočky AKC ČR, SMS Ing. Václav Forman poděkoval za účast všem kolegům a pohovořil o významném výročí dvaceti let od založení pobočky, které touto poutí také oslavujeme. Účastníkům, kteří přišli v rondonech, byl předán pamětní list k výročí pobočky.

Vedle baziliky pak pokračoval doprovodný program členů AKC ČR, SMS. Radek Vrána, účastník mnoha soutěží v carvingu, připravil ukázku vyřezávání melounů a míchání nealkoholických nápojů. Marie Paprstkářová a Lenka Janírková připravily ochutnávku slaného a sladkého pečiva. Karel Drápal pak podával ochutnávky regionálního pokrmu slezský bigos, uvařený v kotlíku na ohni. Nechyběl zde ani prodej zdobených perníků. Pavel Slavík na stánku televize Lux seznamoval návštěvníky pouti s vatikánskou kuchařkou Davida Geissera.

Doprovodný program pak doplňoval vinařský stánek z arcibiskupských sklepů a stánek paní Vybíralové "Helenčino pečení" s prodejem cukrářských knih.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, akce se vydařila a byla důstojnou oslavou dvacátého výročí založení pobočky AKC ČR, SMS.

Na závěr bych chtěl poděkovat olomouckému arcibiskupství, otci Miroslavu Heroldovi SJ za vstřícnost a podporu, Matici svatohostýnské za organizační pomoc při zajištění poutě, slovenské televizi TV Lux za realizaci přímého přenosu mše a členům Staré gardy AKC ČR  za hojnou účast. Členům představenstva pobočky AKC ČR SMS - Vaškovi, Pavlovi, Marii, Tomovi za organizační zajištění celé akce. Poděkování patří také všem kuchařům a kuchařkám, cukrářům a cukrářkám, kteří přišli na tuto pouť připomenout si našeho patrona svatého Vavřince.

Zpracoval:  Karel Drápal, místopředseda AKC ČR, SMS