Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování

Veřejné stravování bude mít klíčovou roli při naplňování cíle strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to
Fork), dosáhnout 25 % rozlohy zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu hospodaření do roku
2030 i při naplňování cíle Akčního plánu Ekologického zemědělství ČR 2021-2027, dosáhnout 5%
podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2027.
Cílem konference je proto učinit první krok k přípravě na požadavky legislativního rámce Evropské
unie (EU) o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) v České republice a otevřít dialog mezi
aktéry trhu.
Pořadatelem konference je Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, partnerem
akce je Skutečně zdravá škola z. s. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Program

Web konference