Četl jsem a souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. Informace o cookies najdete ZDE.
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Lázeňský pohárek 2021

XXII. ročník přehlídky kuchařského umění žáků SOU a SOŠ

Přílohy ke stažení Online přihláška

Soubory ke stažení

On-line přihláška Lázeňský pohárek 2021, 7.12.2021

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Odborná škola:
Fakturační údaje včetně IČ:
Číslo účtu pro vrácení kauce:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Kategorie:
Poznámka:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) zájmovým spolkem Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s. (dále jen „AKC ČR“), se sídlem U Krbu 521/45, Praha - 10, 108 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace ze semináře/ soutěže/akce za účelem umístění mé fotografie v digitální podobě v databázi AKC ČR z.s. na portále www stránek AKC ČR z.s. a to po dobu 10 let.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu 10 let.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.akc.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 10 let.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Prosím, je nutné zakliknout spam ochranu, jinak formulář nebude odeslán:

09.12.2021, 7:00-17:00, Slavnostní sál Grandhotelu Pupp, Karlovy Vary

Ročník: 22. ročníkPobočka: pobočka Karlovy Vary

téma letošního ročníku „ROLÁDA-trochu opomíjený styl“

 

Základní informace:

                startovné pro 1 vystavovatele činí 950,- Kč/vč. DPH + vratná kauce 1000,-Kč 

                výrobky musí být dovezeny hotové, na místě již pouze naaranžované na porcelán či jiný vhodný materiál 

                hotové exponáty musí být připraveny k hodnocení na vystavovacích stolech do 8.30 hod. 

                každý soutěžící má přidělenu výstavní plochu stolu cca 120 x 80 cm nebo kulatý pr.140 cm

                výzdobu stolu si zajistí každý sám, výzdoba není předmětem hodnocení

                soutěžící budou odměněni diplomy, bronzovým, stříbrným či zlatým pohárkem, věcnými cenami a medailemi v barvě cenných kovů v netradičním tvaru

Program:

 

7. 00 - 8.30 hod.            - dohotovení výrobků, vystavení na stoly a předání k hodnocení

         9.30 hod. - zahájení praktické soutěže

  (pořadí se určuje podle vylosovaného čísla výstavní plochy)

       12.00 hod.             - občerstvení – společný oběd pro soutěžící a doprovod

- doprovodné akce dle rozpisu                                 

cca 17.00 hod.             - vyhodnocení, předání cen, oficiální ukončení soutěže

Pravidla   soutěže:

 

Soutěž kuchařů „Lázeňský pohárek“ se koná 9. prosince 2021

ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp

 

Podmínky účasti:

Soutěže se může v kategorii kuchař nebo cukrář účastnit pouze žák středního odborného učiliště nebo střední odborné školy, který není v oborech kuchař nebo cukrář vyučen a není v den konání soutěže starší 20-ti let..

Z jedné školy se může soutěže účastnit více žáků. Kromě školy mohou účastníci reprezentovat i pracoviště, na kterých vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi.

Bude hodnocen výrobek i samostatná práce a zručnost soutěžících v přípravě pokrmů.

                Vysílající škola nebo pracoviště zajistí pedagogický dozor nad svými účastníky v průběhu celé soutěže.

                Organizátoři soutěže zajišťují dozor nad účastníky pouze v době soutěžního výkonu.

 

Soutěžní kategorie:

Kuchař/ka

I. soutěžní úkol – Pódiové vystoupení

 

3 porce moderního lehkého studeného, vlažného či teplého předkrmu z tříchodového menu

                v časovém limitu 30 minut v zázemí kuchyně +15 minut pódiového vystoupení + 5 minut na úklid pracoviště připravit 3 porce moderního lehkého předkrmu, jehož součástí bude jakákoli roláda


II. soutěžní úkol – Výstava

 

K /1) Tříchodové menu včetně desertu

                studený nebo teplý předkrm, hlavní pokrm a studený či teplý desert

                součástí vystaveného menu bude povinně předkrm z pódiového vystoupení

                vše vystaveno ve studeném stavu

 

NEBO

 

K / 2) Tři různé předkrmy

                tři různé studené či teplé talířové předkrmy

                 součástí vystavených talířových předkrmů bude povinně předkrm z pódiového vystoupení

                vše vystavené ve studeném stavu

 

Cukrář/ka

I. soutěžní úkol – Pódiové vystoupení

 

3 porce moderního lehkého desertu z tříchodového menu

                v časovém limitu 30 minut v zázemí kuchyně +15 minut pódiového vystoupení + 5 minut na úklid pracoviště připravit 3 porce moderního lehkého desertu, jehož součástí bude jakákoli roláda

 

II. soutěžní úkol – Výstava

 

C / 1) Slavnostní mísa minidezertů /3 druhy po 4 kusech / + talířový desert

                vše vystaveno ve studeném stavu

                vystavený desert bude povinně desert z pódiového vystoupení

                vše vystavené ve studeném stavu

NEBO

 

C / 2) Tři druhy restauračních moučníků /jednotlivě na talířích /

                tři různé studené či teplé talířové deserty

                součástí vystavených talířových desertů bude povinně desert z pódiového vystoupení

                vše vystavené ve studeném stavu

NEBO

 

C / 3) Slavnostní porcovatelný dort na volné téma pro 8 osob /vykrojená výseč dortu na zvláštním talířku/ + talířový desert           

                dort musí být porcovatelný na 8 porcí

                celková váha slavnostního dortu se musí pohybovat v rozmezí 900g-1100g

                ozdoba dortu musí být také porcovatelná na počet porcí

                součástí vystavených talířových desertů bude povinně desert z pódiového vystoupení

                vystavený desert bude povinně desert z pódiového vystoupení

                vše vystavené ve studeném stavu

 

Podmínkou je povinná tepelná úprava jakékoli vlastní suroviny při pódiovém vystoupení.

Surovina může být předpřipravena v zázemí kuchyně v soutěžní části příprava.

 

K dispozici bude jednotný porcelán pro servis připravených dvou porcí pódiových pokrmů, jednu porci může každý soutěžící naservírovat na vlastní inventář dle vlastní výstavy pokrmů za studena. Tato porce bude vystavena na soutěžní tabuli ke srovnání s již vystaveným pokrmem.

V zázemí kuchyně budou mít soutěžící k dispozici konvektomat, elektrické indukční plotýnky, pracovní plochu, zásuvky na 220V, lednici, mrazák, mikrovlnou troubu.

Veškerý potřebný inventář si každý soutěžící zajistí sám.

Na podiu bude mít každý soutěžící k dispozici krájecí desku 60x40cm, dvě indukční plotýnky, zásuvku na 220V + pracovní plochu. Dohromady pro dva vystupující soutěžící bude k dispozici jeden grill salamandr a Hold-o-mat, pro cukrářskou kategorii bude na podiu k dispozici pečící horkovzdušná trouba.

Každý je povinen zajistit odnos svých věcí, které používá v kuchyni zázemí okamžitě při jejím opuštění (commis).

Pozor: Na indukční plotny je zapotřebí příslušný inventář, nefunguje každý!!!!!!

Všechny pokrmy na výstavě budou naleštěny tenkou vrstvou aspiku, vše na výstavě musí být jedlé (žádné polystyrenové náhražky, kovové výztuhy, nejedlé věci).

Na pódiové vystoupení může soutěžící použít pouze nedochucené vývary a fondy, nedochucené ovocné či zeleninové pyré (pouze takové pyré, které lze zakoupit), maso očištěné ale nenaporcované, ryby vyfiletované ale nenaporcované, těsta která jsou zakoupit hotová (listové, Brick) můžou být hotová, ostatní suroviny mohou být pouze očištěné, nenakrájené, žádné hotové polotovary, pesta a podobně. Není přípustné přivézt hotové maso metodou Sous-vide. Za porušení těchto podmínek budou odbornou porotou strhávány body.

ZÁZEMÍ KUCHYNĚ - 30 MINUT

Do zázemí kuchyně by soutěžící měl vstupovat s předpřipravenými surovinami v mističkách na platě, tak aby se mohl celých 30 minut věnovat přípravě komponentů soutěžního pokrmu.

Můžete si přivézt technologii na 220 V- jako je např. thermomixér, ponorný mixér,  atd…

Vše pak naskládat na plato a dát do přiměřených misek, lahviček.

Pokud budete používat SOUS VIDE, můžete si ji dopředu zapnout na požadovanou teplotu, tak aby, jste mohli po celou dobu (max 45min) využít tuto technologickou úpravu.

 

PÓDIOVÉ VYSTOUPENÍ – 15 MINUT NA PODIU

Během těchto 15 minut musí soutěžící připravit nějaký komponent tepelnou úpravou – na indukčních plotýnkách či v konvektomatu.

Pokrm musí být naservírován stejně, jako je naservírovaný na výstavním stole.

 

Celý čas 45 minut by měl být co nejvíce využitý na vaření daného pokrmu.
 

Vyhodnocení odbornou porotou je konečné a závazné, vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

Přihlášky do soutěže:

Přihláška na soutěž on-line na www.akc.cz NEJPOZDĚJI do 23. 11 2021.

Po vyplnění on-line přihlášky bude každý soutěží vyzván k úhradě startovného fakturou.

 

PŘI REGISTRACI SOUTEŽÍCH V DEN SAMOTNÉ SOUTĚŽE BUDE VRÁCENA KAUCE NA BANKOVNÍ ÚČET UVEDENÝ V PŘIHLÁŠCE.

 

Případné další informace na tel. čísle.

Paluska Lukáš - Mobil: 777 67 40 38          e-mail: paluska@edengroup.cz

 

Soutěž Lázeňský pohárek se koná za podpory statutárního města Karlovy Vary.

 

Generální partner AKC ČR

Bidfood

Hlavní partneři AKC ČR

Orkla Premiu Gastro

Partneři AKC ČR

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Fomi Gastrojobs.cz JLV, a.s. Nektar natura Nestlé Professional Robot Coupe
 

Ostatní partneři

AMSP ČR Asociace hotelů a restaurací ČR Česká barmanská asociace Česká unie cestovního ruchu Český systém kvality služeb Chytré lékárničky Czech Carving Studio s.r.o. Czech Specials Czech Tourism Czech Tourism 100 let Gastroknihy Hotel Horizont Pec pod Sněžkou Hotel Port Máchovo jezero Kudyznudy Kulinářské umění Marcinčák víno

Odborní partneři

Hasap

Hlavní mediální partneři

Minutka Trade&Mark Creative

Mediální partneři AKC ČR

C.O.T. Gastro & Hotel Štamgast & Gurmán Svět H&G Svět Horeca

Generální partner Sekce veřejného stravování

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 

Zlatý partner Sekce veřejného stravování

Hofmann Bohemia

Stříbrný partner Sekce veřejného stravování

Country Life s.r.o.
 

Bronzoví partneři Sekce veřejného stravování

Bonduelle spol. s r. o. CERIA s.r.o. DRANA CATERING EUROFIT Prosperity s.r.o. HAPPY FISH PURENA RATIONAL Robot Coupe SAVENCIA FD Šmakoun SOU U Krbu Vodňanská drůbež
 

Partneři Sekce veřejného stravování

Centrální školní jídelna Třebíč ČVS Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary Koleje a Menzy Univerzita Karlova Školní jídelna Jablunkov Školní jídelna Novolíšeňská Školní jídelna Skřivánek SŠ a VOŠ České Budějovice SŠ Charbulova Brno SŠ Ostrava Hrabůvka Zařízení školního stravování Opava ZŠ I. Sekaniny Ostrava - Poruba ZŠ O.Březiny Jihlava

Odborný partner Sekce veřejného stravování

Sekce nutričních terapeutů ČAS

Mediální partneři Sekce veřejného stravování

Jidelny.cz Trade&Mark Creative

Hlavní partner Národního týmu AKC ČR

Chef Club

Partner Národního týmu AKC ČR

Apetit Czech Tourism Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Wüsthof Wüsthof
 

Partner Juniorského národního týmu AKC ČR

Araven Bidfood Cookoncept Czech Specials Dellinger Gastrojobs.cz JLV, a.s. Národní zemědělské muzeum Nektar natura Premiu Gastro Thermomix ® - Vorwerk TOMGAST