KONFERENCE „STANDARDY VE STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH“

Konference je určena pro management stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro seniory, školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

Každý účastník dostane certifikační osvědčení o absolvování konference. 

Cena: 1250 Kč/os. platbou předem na účet (950 Kč pro členy AKC ČR)

Registrace probíhá na našich webových stránkách www.konferencehasap.cz

Na setkání s Vámi se těší  HASAP Consulting, s.r.o.

Garantem akce jsou:
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Česká asociace sester.
Záštitu nad akcí převzali: ministr zdravotnictví, ministr zemědělství, ministr pro místní rozvoj

programkonference2023 programkonference2023.doc