Dokumenty

Základní dokumenty Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Stanovy AKC ČR stanovyakcr.pdf
Metodický pokyn AKC ČR - akce metodickpokynakcr.pdf
Vnitřní organizační předpis vnitrniorganizacnipedpisakcr.pdf