Naše mise

Asociace kuchařů a cukrářů ČR
reprezentuje/vzdělává/spojuje

Od roku 1903 rozvíjíme národní gastronomii. Navazujeme na staré kuchařské a cukrářské mistry. Nezapomínáme na naše kořeny, ale jdeme vlastní cestou. Máme 7 poboček po celé České republice. Aktivně v nich působí více než 700 členů. Jsme členy WACS (Světová federace kuchařů) sdružující 1 600 000 členů z 96 států.

Spolupracujeme s agenturou CzechTourism na projektu Czech Specials.

Pořádáme gastronomické soutěže jako jsou Kuchař roku, Cukrář roku. Pro juniory pořádáme Gastro junior a celou řadu menších regionálních soutěží.

Spolupracujeme se špičkovými gastronomickými odborníky. Jsme aktivní v jednání se všemi státními i nestátními aktéry, kteří ovlivňují náš obor.

Reprezentujeme
Národní týmy kuchařů a cukrářů AKC ČR hrdě a úspěšně reprezentují národní gastronomii na soutěžích po celém světě. 

         

Vzděláváme
Spolupracujeme s gastronomickými školami. Našimi členy je 70 gastronomických škol.

Vzděláváme nastupující generaci. Platforma Gastroprofesionál je základem vzdělávání studentů středních gastronomických škol. Klademe důraz na mistrovské zvládnutí základních kuchařských a cukrářských technik.

Rozšiřujeme zkušenosti a dovednosti kuchařům, cukrářům i číšníkům. Pořádáme desítky workshopů pro kuchaře i cukráře po celé České republice.

     

Spojujeme
Tvoříme komunitu kuchařů a cukrářů. Víme, co naše komunita potřebuje. Aktivně ji propojujeme.

Z farmy do kuchyně
Propojujeme farmáře se šéfkuchaři a pomáháme jim vytvářet nová obchodní partnerství. Podporujeme spolupráci farmářů a šéfkuchařů. Pořádáme „foodie tours“ za skvělými lokálními surovinami.

   

 Paměť gastronomie
Máme v úctě naše gastronomické kořeny. Zaznamenáváme výpovědi a zkušenosti pamětníků gastronomického oboru.

     

Veřejné stravování
Aktivně se zasazujeme o změny ve veřejném stravování. Jídlo pro naše děti, seniory nebo pacienty v nemocnicích musí být stejně kvalitní jako v restauracích. Školíme pracovníky ve veřejném stravování, pořádáme pro ně soutěže a jsme jim oporou při prosazování kvalitativních změn.

   

Generace Z
Generaci dětí na základních školách přibližujeme krásy oborů kuchař a cukrář, pořádáme workshopy, soutěže, exkurze.